Foto’s – Our House

Så er der lavet et foto-album der hedder “Our House”.

Dette vil blive opdateret med billeder af huset før/under/efter vi laver diverse ting.

Forsiden - efter